Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις

 

Το ναυτιλιακό portal www.nautiweb.gr παρέχει δυνατότητα διαφημιστικής προβολής της εταιρείας σας μέσω banner καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού σελίδων στο INTERNET και ηλεκτρονικών καταστημάτων προσφέροντας τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Διαφημιστικά Banner

EURO

Δρχ.

Καταχώριση διαφημιστικού banner (115x80 pixel) στην πρώτη σελίδα

50

17.038 ανά μήνα

Καταχώριση διαφημιστικού banner (115x80 pixel) στην πρώτη σελίδα των βασικών κατηγοριών

36

12.267 ανά μήνα

Προσφορές

- Δωρεάν κατασκευή του banner

- Δωρεάν καταχώριση της εταιρείας σας στους καταλόγους των περιεχομένων

- Δωρεάν διασύνδεση (link) με την ιστοσελίδα της εταιρείας (εφόσον υπάρχει)

- Έκπτωση 25% για καταχώριση διαφημιστικού banner σε περισσότερες από μίας σελίδες

 

Σχεδιασμός Σελίδων στο INTERNET *

EURO

Δρχ.

Δημιουργία και καλλιτεχνική επιμέλεια των σελίδων*
(μελέτη δομής, σχεδιασμός γραφικών και συγκέντρωση δεδομένων κ.λ.π.)

300 (εφάπαξ)

101.225 (εφάπαξ)

Φιλοξενία σελίδων

200 ανά έτος

68.150 ανά έτος

Σχεδιασμός σελίδας (Ελληνικής)

30 ανά σελίδα

10.223 ανά σελίδα

Αναπαραγωγή σελίδας σε άλλη γλώσσα (με ή χωρίς μετάφραση)

15 ανά σελίδα

5.111 ανά σελίδα

Δακτυλογράφιση δεδομένων

δωρεάν

Μετάφραση κειμένων δωρεάν
Προσθήκη flash(animation) 88 29.986
Προσθήκη video 70 23.853
Προσθήκη ήχου 50 17.038
Σκανάρισμα εικόνων 3 ανά εικόνα 1.022 ανά εικόνα
Προσθήκη μετρητή 30 10.223

Κατασκευή ειδικής φόρμας

60 ανά σελίδα

20.445 ανά σελίδα

Συντήρηση σελίδων & εισαγωγή νέων δεδομένων σ' αυτές

Ειδική συμφωνία ανάλογα με τη συχνότητα ανανέωσης

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 18%
*Δεν περιλαμβάνεται η κατοχύρωση στην εταιρεία σας του ονόματος www.onoma.gr κόστους 15.000 δρχ. πλέον ΦΠΑ 18%, για 2 έτη, που καταβάλλονται στον GR HOSTMASTER

Προσφορές

- Απεριόριστος αριθμός e-mail

- Έλεγχος επισκεψιμότητας από τον υπολογιστή σας

- Καταχώριση στις κυριότερες μηχανές αναζήτησης ή θεματικούς καταλόγους Yahoo, Google, Altavista κλπ.

On-line shopping
Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Ειδική συμφωνία

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε