Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις

 

 nautiweb.gr>ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ>ΠΑΝΙΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ, ΚΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΑΤΑ>ΠΑΝΙΑ

    ΜΑΪΣΤΡΑ είναι το πανί που κρέμεται από το άλμπουρο και στερεώνεται με την μάτσα. Ο ρόλος αυτού του πανιού είναι η σταθεροποίηση του ιστιοπλοϊκού σκάφους για την αποφυγή μπαλαντζαρίσματος.

    ΦΛΟΚΟΣ είναι το πανί που βρίσκεται στην πλώρη του σκάφους. Το σχήμα του φλόκου    ανάλογα με το σκάφος διαφέρει. Ο φλόκος είναι τοποθετημένος στον πρότονο και ελέγχεται  με τη σκότα.

    ΜΠΑΛΟΝΙ είναι ένα μεγάλο πανί το οποίο χρησιμοποιείται όταν το σκάφος πλέει πρύμα ή  δευτερόπρυμα. Το μπαλόνι συνήθως χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αγώνων, για την   αύξηση της ταχύτητας του σκάφους. Υπάρχουν μπαλόνια διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων.

 

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε