Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις

 

  nautiweb.gr>ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ>ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Οι πιθανές αιτίες προβλημάτων που αναφέρονται παρακάτω δεν είναι οι μοναδικές.
Αντίθετα, το πρόβλημα που μας προέκυψε μπορεί να οφείλεται σε πολύ πιο σοβαρού λόγους. Αν λιπών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι απλές αιτίες που αναφέρονται εδώ, τότε ΠΡΟΣΤΡΕΞΤΕ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, ανάλογα με τη περίπτωση.

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε