Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
nautiweb.gr>ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ>ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ>ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Με το Ν.2160/93 υπάρχει πλέον η δυνατότητα χωροθέτησης τριών κατηγοριών τουριστικών λιμένων:

Μεγάλοι τουριστικοί λιμένες - Μαρίνες

Έχουν σημαντικές εγκαταστάσεις και μεγάλες και ποικίλες δυνατότητες εξυπηρέτησης των τουριστικών σκαφών (μακράς παραμονής, διαχείμασης, επισκευών, παροχής ιατρικής περίθαλψης κ.λ.π.)

Καταφύγια & αγκυροβόλια

Συναντώνται σε προστατευόμενους όρμους, έχουν περιορισμένες ή στοιχειώδεις δυνατότητες εξυπηρέτησης.

Ξενοδοχειακοί Λιμένες

Βρίσκονται μπροστά από ξενοδοχεία για εξυπηρέτηση των πελατών τους

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε