Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ>ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


Ως σκάφος αναψυχής νοείται κάθε σκάφος παντός τύπου, ανεξαρτήτως συστήματος προώσεως, με μήκος κύτους από 2,5 έως 24 μέτρα, μετρούμενο σύμφωνα με το κατάλληλο εναρμονισμένο πρότυπο, το οποίο προορίζεται για αθλητισμό και αναψυχή. Το γεγονός ότι ένα σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προς ναύλωση ή για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής δεν το εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον το σκάφος διατίθεται στην αγορά για σκοπούς αναψυχής.

Τα σκάφη αναψυχής διακρίνονται σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 94/25/ΕΚ, 16/6/94, σε:

 

 

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε