Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ>ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ>ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ


Τα τουριστικά σκάφη που έχουν αναγνωρισθεί σαν επαγγελματικά διακρίνονται σε:

α. Μηχανοκίνητα, δηλαδή σκάφη που διαθέτουν μηχανές σαν κύριο μέσο προώθησης. Τα σκάφη αυτά επανδρώνονται υποχρεωτικά με πλήρωμα.

β. Ιστιοπλοϊκά (BARE - BOATS), δηλαδή ιστιοφόρα σκάφη ειδικής κατασκευής με βοηθητικό κινητήρα, ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρα.

γ. FLOTILLAS, τα οποία είναι σκάφη (BARE - BOATS) που ταξιδεύουν σε στολίσκους των δέκα περίπου σκαφών.

 

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε