Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ>ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ>ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


Τουριστικά σκάφη αναψυχής είναι αυτά που μπορούν να μεταφέρουν έως 25 επιβάτες εκτός από το πλήρωμα και διακρίνονται σε:

α. Ιδιωτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χωρίς ναύλο μεταφορά επιβατών.

β. Επαγγελματικά, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών με ναύλο.

 

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε