Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ>ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ>ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΗΓΑ ΣΚΑΦΗ


Τα σκάφη αυτά τα διακρίνουμε σε:

α. Τουριστικά θαλαμηγά πλοία που διαθέτουν καμπίνες.

β. Τουριστικά θαλαμηγά πλοία που δεν διαθέτουν καμπίνες.


 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε