Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ>Β. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ

Β. Κατά τη διάρκεια του ναύλου

  1. Ο ναυλωτής φροντίζει για την ασφάλεια σκάφους και επιβαινόντων.
  2. Αποφασίζει με γνώμονα το παραπάνω για το που και πότε θα ταξιδέψει.
  3. Φροντίζει για την ανά πάσα στιγμή αξιοπλοΐα του σκάφους καθώς και για τη καθαριότητα του.
  4. Οφείλει να τηρεί τους νόμους και τις διατάξεις των Λιμενικών Αρχών.
  5. Η συμπεριφορά όλων των επιβαινόντων και του ίδιου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ναυτικές παραδόσεις και να διέπονται από ναυτοσύνη.
  6. Επικοινωνεί τακτικά (ει δυνατόν κάθε μέρα) με τον ιδιοκτήτη ή το ναυλομεσιτικό γραφείο, ενημερώνοντας για τη θέση του σκάφους, τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και για τυχόντα προβλήματα, είτε εγγενή του σκάφους είτε εξωγενή.
  7. Ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ για τυχούσα αδυναμία του να επιστρέψει το σκάφος έγκαιρα. Σε αυτή τη περίπτωση οφείλει να αποδεχθεί τη λύση που θα του προταθεί και να καταβάλει το τίμημα της έγκαιρης επιστροφής του σκάφους.

 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε