Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
  nautiweb.gr>ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η ναύλωση ενός σκάφους διέπεται από ορισμένους κανόνες.
Άλλοι απ΄ αυτούς αναγράφονται στο υπογραφόμενο ναυλοσύμφωνο, άλλοι είναι εθιμικοί και άλλοι καλό θα ήταν να τηρούνταν για να αποφεύγονται προβλήματα και προστριβές.
 
 

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε