Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ>Γ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Γ. Κατά την επιστροφή του σκάφους

 1. Το σκάφος επιστρέφεται στο προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, ποτέ όμως μετά τη δύση του ηλίου.
 2. Το σκάφος παραλαμβάνει ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο άτομο.
 3. Το σκάφος παραδίδεται όπως παρελήφθη, δηλαδή
  α. στην ίδια κατάσταση καθαριότητας
  β. με τις δεξαμενές καύσιμου και νερού γεμάτες
  γ. με όλο τον εξοπλισμό ακέραιο και στη θέση του
  δ. με όλα τα όργανα και συστήματα του στο ίδιο επίπεδο λειτουργίας
  ε. χωρίς ζημιές και φθορές εκτός από τις φυσιολογικές
  στ. χωρίς ζημιά στα ύφαλα. Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να τα ελέγξει με δικά του έξοδα.
 4. Τα ψυγεία πρέπει να είναι άδεια, τα σκουπίδια πεταμένα και ο εξοπλισμός σε σεντόνια κλπ μαζεμένος.
 5. Ο ναυλωτής οφείλει να καταβάλλει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και επαναφοράς του σκάφους στη προ της ναύλωσης κατάσταση, κεχρί του ποσού της εγγύησης που είχε καταβάλει.
 6. Σε περίπτωση που το σκάφος είτε άργησε να του παραδοθεί, είτε παρουσίασε προβλήματα μη οφειλόμενα σε κακή χρήση, ο ναυλωτής μπορεί να ζητήσει επιστροφή του αντίτιμου του ναύλου μιας ή περισσότερων ημερών.
 7. Μετά το πέρας της παράδοσης ο ναυλωτής παραλαμβάνει το ποσό της εγγύησης που είχε καταβάλει (ή μέρος της αν έτσι πρέπει) και εγκαταλείπει το σκάφος.

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε